top of page

COM HO FEM

En la primera visita, escoltem el que preocupa als pares, i estem molt atents de com ens parlen de qui és el seu fill. Després, amb els pares, coneixem la criatura i, durant les sessions de joc diagnòstiques, anem entenent i comprenent aquell infant i la seva família.


A partir del joc i de la interacció del nen amb els seus pares i amb la terapeuta, anem avaluant i entenent com és el seu desenvolupament. Conjuntament amb la família, observem com es mou l’infant, com es comunica, com juga i com es relaciona amb les persones i l’entorn. D’aquesta manera anem comprenent qui és i com se’l pot ajudar.
 

El diagnòstic es realitza a partir de les entrevistes amb la família, les sessions de joc amb l’infant i joc familiar, alhora que tenint en compte com respon la criatura en els diferents entorns, és a dir, a casa, a l’escola i al CDIAP. L’avaluació es pot complementar amb proves estandarditzades per avaluar algun aspecte del desenvolupament.
 

A continuació es realitza una entrevista amb la família per exposar i compartir la impressió diagnòstica de l’equip. També és el moment en què es fa la proposta d’intervenció més adequada per a les necessitats de l’infant. Aquesta és consensuada amb la família i pot incloure sessions amb l’infant, sessions amb els pares i l’infant, entrevistes només amb la família, o sessions en l’entorn familiar i/o escolar. Els plans terapèutics són revisats periòdicament i adaptats a les necessitats de cada moment.
 

El procés terapèutic finalitza amb la baixa del servei. Aquesta pot ser deguda per millora simptomàtica, per arribar al límit d’edat permesa, o per altres motius. Al finalitzar la intervenció s’entrega a la família un informe de sortida amb la informació rellevant del procés terapèutic.

 

LA MIRADA GLOBAL: L’EQUIP INTERDISCIPLINAR
 

El diagnòstic de cada infant es realitza en equip. Setmanalment tot l’equip del servei ens reunim en la sessió clínica. Aquest és l’espai comú on compartim i elaborem conjuntament diagnòstics i intervencions.
La mirada conjunta de l’equip interdisciplinar garanteix la comprensió global dels infants i les famílies. També és funció de l’equip interdisciplinar elaborar el pla de treball i el programa terapèutic que seran proposats a la família i consensuats amb aquesta.

 

La mirada de les diferents disciplines de l’equip aporta a la comprensió dels casos una especificitat que és complementària. L’equip està format per les disciplines de psicologia, logopèdia, fisioteràpia pediàtrica, treball social i neuropediatria. Tots els professionals estan especialitzats en desenvolupament infantil. També l’equip compta amb un Terapeuta Familiar.

bottom of page