top of page

ENLLAÇOS D´INTERÉS

INSTITUCIONALS:


Ajuntament de Parets del Vallès
http://www.parets.cat/


Departament de Treball, Afers Socials i Família
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/inici/index.html

DECRET 261/2003, de 21 d'octubre, pel qual es regulen els serveis d'atenció precoç.

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=346199&language=ca_ES&action=fitxaATENCIÓ PRECOÇ:


ACAP: Associació Catalana d’Atenció Precoç
 http://www.acap.cat/

UCCAP: Unió Catalana de Centres d’Atenció Precoç
http://www.uccap.com/


Revista Desenvolupa: revista d’atenció precoç
http://www.desenvolupa.net/

 RECURSOS PER A LES FAMÍLIES:


Biblioteca de Can Butjosa
http://bibut.parets.org/catala/main.htm

Biblioteca de Can Rajoler
http://bibliocanrajoler.parets.cat/


El web del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya ofereix materials i recursos disponibles per a les famílies sobre temes d’educació i criança:
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/formacio_per_a_pares_i_mares/creixer_en_familia/calaix_recursos/


Aquest enllaç ofereix una guia de criança per a infants entre dos i quatre anys. És una guia editada per l’Ajuntament de Barcelona juntament amb el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. La guia està elaborada per diferents professionals d’EAP i de CDIAP:
http://benestar.gencat.cat/ca/detalls/Article/Guia-de-crianca-per-a-nens-i-nenes-de-2-a-4-anys


Aquest enllaç ofereix una guia de criança per als nadons i infants petits. Està editada pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya:
http://benestar.gencat.cat/ca/detalls/Article/Un-infant-quina-illusio


L'organització Save the Children treballa en la defensa dels drets dels infants arreu del món. Una de les seves línies de treball és a través del programa de parentalitat positiva per promoure una criança respectuosa amb garantia del bon tracte. Al web hi ha disponibles diferents materials per als pares. Molt recomanable:  
http://www.savethechildren.es/cen_doc.php?idtema=21


El web del Criatures és un excel·lent recull de recursos, articles i blogs per a pares i per a persones interessades en l’educació i la criança dels infants i adolescents:
http://criatures.ara.cat/
http://criatures.ara.cat/elcerbell/


En el web de l’Hospital de Sant Joan de Déu trobem el portal FAROS per a la promoció de la salut infantil, adreçada a les famílies, amb orientacions i recursos sobre els diferents aspectes de la criança i la salut dels fills:
http://faros.hsjdbcn.org/ca

 RECURSOS PROFESSIONALS:


Centre CARRILET
http://ca.carrilet.org/

Centre EXIL
http://www.centroexil.org/

NEXE FUNDACIÓ
http://www.nexefundacio.org/

ONCE
http://www.once.es/new/servicios-especializados-en-discapacidad-visual/educacion/centros-de-recursos-educativos-cre

UTAAC
http://www.utac.cat/

FUNDACIÓ VICKY BERNADET
http://www.fbernadet.org/#

SAVE THE CHILDREN
https://www.savethechildren.es/


FUNDACIÓ ORIENTA
http://www.fundacioorienta.com/


 

bottom of page