top of page

10è ANIVERSARI

I Jornada per a professionals del CDIAP Spai Tr3s de Parets del Vallès.


El passat 5 de novembre, amb motiu del 10è aniversari, va tenir lloc, al teatre Can Rajoler de Parets del Vallès, la I Jornada del CDIAP Spai Tr3s, dirigida a professionals i titulada “Senyals d’alerta en la primera infància”.


Van realitzar-se 191 inscripcions, de les quals hi van assistir 160 professionals de la petita infància com educadores, mestres, psicòlegs i psicopedagogs, logopedes, pediatres, infermeres, treballadores i educadores socials, fisioterapeutes, i pedagogs. Els assistents procedien de serveis públics i privats, tant del municipi de Parets com d’altres municipis de Catalunya (Escoles Bressol, CEIP, EAP, ABS, Serveis Socials, CDIAP, Ajuntaments, etc.).


En la següent gràfica podem observar els diferents vessants professionals dels assistents.

A les 9:00 h del matí s’obrien les portes del teatre per fer l’entrega de la documentació i a les 9:15 h estava prevista la inauguració i benvinguda, que es va fer esperar per motius aliens a l’organització. El regidor d’Educació de Parets del Vallès, el Sr. Miquel Pérez, va donar el tret de sortida donant la benvinguda a tots els assistents i emmarcant les jornades dins del desè
aniversari del CDIAP Spai Tr3s de Parets del Vallès.

 

Les coordinadores del CDIAP, Meritxell García i Mireia Martínez, van ser les encarregades de fer la presentació de la jornada amb la ponència “10 anys acompanyant infant i famílies”, posant la mirada en el recorregut de l’Atenció Precoç a Catalunya, així com en els elements essencials que caracteritzen el Model Català d’Atenció Precoç i que fan que aquest sigui un model de referència a tot l’Estat. També es va explicar quins són els procediments de treball en el CDIAP i es van presentar algunes dades del servei.


Seguidament, Marina Mestres, psicòloga i fisioterapeuta del Centre CARRILET de Barcelona, va realitzar la conferència amb el tema principal de la jornada: “Senyals d’alerta en la primera infància”, on va destacar la importància de la sensibilització dels professionals per detectar precoçment els senyals d’alerta. La ponència va despertar un gran interès entre els assistents i la Marina va transmetre un gran coneixement sobre la temàtica, així com una gran sensibilitat personal i professional.


Després de la pausa, en la què el CDIAP va convidar els assistents a un petit esmorzar a la Sala Basart, va tenir lloc la darrera part de la jornada amb la taula rodona “Experiència del municipi per a la prevenció i la detecció precoç”. Hi van participar professionals de diferents serveis del municipi de Parets del Vallès: Mª José Fernández (infermera del CAP), Elisabet Tapias (directora Escola Bressol El Gargot), Inés Rojas (psicòloga del CDIAP Spai Tr3s), Sandra Galera (psicopedagoga EAP) i Mar Cordero (treballadora social de Serveis Socials). Cada professional va aportar la visió dels seu servei en matèria de prevenció i detecció. La moderació de la taula va anar a càrrec de la Isabel Martínez, psicòloga del Servei d’Atenció Psicològica Infantil i Juvenil (SAPIJ) de l’Ajuntament de Parets.


Les participants d’aquesta taula van exposar les seves experiències i van transmetre la idea de mirada conjunta davant d’un infant amb l’objectiu principal de prevenir i detectar els senyals d’alerta i la posada en marxa dels serveis.
 

Va concloure la jornada el Sr. Miquel Pérez, regidor d’Educació de Parets del Vallès, recollint l’interès que la ponència de la Marina Mestres va generar entre els assistents i reconeixent la tasca que s’ha realitzat durant aquests 10 anys des del CDIAP Spai Tr3s de Parets del Vallès.
 

Cada assistent a la jornada va rebre una carpeta amb el programa, la ponència central de la Marina Mestres (diapositives), l’escala de retraïment Guenedey i l’enquesta de satisfacció. En el moment de la cloenda es va fer entrega del certificat d’assistència.
 

L’enquesta de satisfacció és una eina molt important per poder valorar quina ha estat la satisfacció dels assistents. A través del qüestionari es pot valorar els resultats i realitzar, si s’escau, un pla de millora.
 

De l’anàlisi dels resultats en traiem les següents conclusions, que es plasmen en la gràfica de sota. En termes generals, podem concloure que el nivell de satisfacció dels assistents ha estat alt. Es pot observar com la valoració mitjana general és de 4,6 punts sobre 5. La qüestió que ha estat valorada amb una puntuació més alta ha estat la pregunta: Les exposicions han estat entenedores?, que ha obtingut una puntuació mitjana de 4,7 sobre 5. Les preguntes que obtenen la puntuació més baixa, amb una mitjana de 4,5 sobre 5, han estat: Quin és el seu grau de satisfacció global respecte la jornada?; i la pregunta referent a l’organització: Com valora l’organització de l’acte?

 

 

 

 

I per acabar, dir-vos que des del nostre equip del CDIAP estem molt satisfets de que la jornada suscités tant d’interès. La tasca de l’Atenció Precoç és també la de sensibilitzar i acompanyar els professionals que atenen els infants i les seves famílies en primera línia (com mestres i professionals de la salut, per exemple), per poder compartir una mirada cap a la infància i al seu desenvolupament el més afinada possible i poder detectar aquells infants amb trastorns o dificultats en el seu desenvolupament. La mirada conjunta ens permetrà realitzar derivacions acurades i eficients a un servei específic.
 

Gràcies per acompanyar-nos en aquest acte de celebració dels 10 primers anys de treball al CDIAP.
 

Continuem treballant...
 

L’equip del CDIAP

 

 

· La Jornada a la TV (VallesVisió):

http://www.vallesvisio.cat/cloenda-del-10e-aniversari-del-cdiap-de-parets/

· La Jornada a la ràdio (RAP / Ràdio Parets):

https://enacast.com/rap107/#/programs/lesnoticies/rap107_podcast_5678

· La Jornada a la premsa (Diari de Parets):

· Recull fotogràfic de l´acte:

bottom of page