top of page

Materials per famílies i professionals

                         Recomanacions sobre l'ús de pantalles en la primera infància (0-3 anys)

                         Recomanacions per desenvolupar la comunicació i el llenguatge (0-3 anys)

                         El vincle afectiu com a base per a la salut mental de l'infant (0-3 anys)

 

 

 

                         Llibre   Ei, que creixo! Que no t´agafi per sorpresa

                         Plafó Rutines i Activitats

                         Recomanacions sobre l’ús de pantalles en la primera infància (0-3 anys)

                         El vincle afectiu com a base per a la salut mental de l’infant (0-3 anys)

 

                         Recomanacions per desenvolupar la comunicació i el llenguatge (0-3 anys)

bottom of page