top of page

NOTÍCIES

PARTICIPACIÓ DEL CDIAP EN ELS JOCS DE FALDA DE LA BIBLIOTECA CAN BUTJOSA

15 maig de 2018

El 15 de maig de 2018 hem sigut convidats a participar en l’edició de Jocs de Falda que organitza la Biblioteca Can Butjosa. Enguany ha sigut la desena edició i com sempre aquesta col·laboració està emmarcada en l’activitat de prevenció primària del CDIAP, però a més ha coincidit amb la setmana de la família de Parets.

Hem seguit la mateixa línia de treball que es venia realitzant en les darreres edicions. Després de la sessió de Jocs de Falda, dirigida per l’Anna Torres,  professora de música, s’explica el funcionament i la presència del nostre servei al municipi i a la xarxa del territori català i després s’ha fet un tastet sobre el desenvolupament típic en el primer any de vida posant especial èmfasi en les crisis evolutives que apareixen i orientant sobre l’impacte que pot tenir en l’infant i les seves famílies. Al final d’aquesta exposició s’ha obert un espai per reflexionar, consultar i compartir dubtes, incerteses o angoixes que són generals en les famílies.

Aquest any han participat 15 famílies amb nens d’edats compreses entre els 3 i els 13 mesos. Totes són veïnes del municipi excepte dues famílies procedents d’altres poblacions.

Ha estat un grup dinàmic i participatiu. Han consultat sobre aspectes del desenvolupament motor i del llenguatge, l’alimentació i sobre l’angoixa davant de l’estrany. Entre elles s’ha creat una situació relaxada i agradable on s’han pogut ajudar i explicar les seves pròpies experiències. Valorem positivament la situació esdevinguda ja que ha permès l’espai de reflexió que es tenia com a objectiu i ha permès  resoldre dubtes i preocupacions que tenien.

 

---------

ACTE INAUGURAL DEL NOU CURS ESCOLAR 2017-2018, a Parets del Vallès

8 setembre de 2017

El dijous 7 de setembre de 2017 a les 9h, la Sala Basart Cooperativa de Parets del Vallès va acollir l’acte d’inauguració del curs escolar 2017-2018, adreçat a professionals i docents del municipi.


Dues professionals del nostre servei varen assistir a aquest acte com a representants del CDIAP, servei que també havia estat convidat.
 

La trobada es va iniciar amb la benvinguda de l’alcalde el Sr. Sergi Mingote seguida per la presentació del Regidor d’Educació, el Sr. Miquel Pérez Rodríguez.
 

A continuació, la trobada va incloure la xerrada-conferència “Emoció, Salut, prevenció de l’assetjament i benestar”, a càrrec de Rafael Bisquerra, director de postgrau en educació emocional i benestar de la UB. Posteriorment va tenir un intercanvi d’experiències pedagògiques dels centres educatius del municipi.
L’acte va tenir com a objectiu aplegar a tota la comunitat educativa de Parets i donar el tret de sortida al nou curs escolar.

---------

FORMACIÓ: El paper dels CDIAP en la detecció, diagnòstic i atenció terapèutica

de les malalties minoritàries

10,17,24 i 31 maig de 2017

El Gabinet Tècnic del Departament de Treball , Afers social i Famílies va organitzar el passat mes de maig una formació a càrrec de l’Hospital Parc Taulí, Vall d’Hebron i Sant Joan de Déu per tal de donar a conèixer als professionals dels CDIAP les directrius per l’atenció a les malalties minoritàries a Catalunya.


En aquesta formació va assistir la fisioterapeuta del servei. En aquesta es va explicar la xarxa d’unitats d’expertesa clínica (XUEC) d’atenció a les MCCBGEP (malalties cognitiu-conductuals de base genètica en edat pediàtrica): Hospital Parc Taulí de Sabadell, Hospital de Sant Joan de Deu de Barcelona, i Hospital Universitari Vall d’Hebron. Es va aprofundir en el paper dels CDIAP, com unitats d’atenció especialitzada en la detecció, el diagnòstic i intervenció terapèutica de les MCCBGEP, en els coneixements de la complexitat interdisciplinar implicada en l’abordatge de les MCCBGEP, i tècniques de diagnòstic i intervenció específiques en les diferents MCCBGEP. També dels avenços en genètica en el diagnòstic etiològic dels trastorns del neurodesenvolupament. Durant la formació també s’ha abordat l’especificitat dels fenotipus cognitius conductuals en la primera infància d’algunes MCCBGEP.

---------

PARTICIPACIÓ DEL CDIAP A LA FORMACIÓ DEL COL.LECTIU D’INFERMERES DEL VALLÈS SOBRE SIGNES D’ALARMA DE TRASTORNS EN EL DESENVOLUPAMENT EN LA PETITA INFÀNCIA.

25 de maig de 2017

El passat 25 de maig va tenir lloc la formació sobre signes d’alarma de trastorns en el desenvolupament en la petita infància adreçada al col.lectiu d’infermeres pediàtriques del Vallès, a càrrec del centre Carrilet. Des de Carrilet van convidar als CDIAPs de la zona per tal de poder participar en aquesta formació. Van participar infermeres dels diferents ABS del Vallès així com professionals dels CDIAPs de la zona.


El seminari va pretendre afavorir la comprensió i reflexió sobre els factors de risc i les senyals d’alarma de dificultats del desenvolupament de l’infant. L’objectiu final va ser contribuir a una major detecció precoç dels infants amb més risc.
 

A través de la comprensió de les etapes del desenvolupament pròpies d’una evolució normal i de les característiques emocionals, cognitives i relacionals dels infants amb dificultats en el desenvolupament, es va intentar sensibilitzar sobre les senyals d’alarma a les que cal estar atent durant les exploracions pròpies del programa del nen sà.

---------

IX EDICIÓ GRUP DIRIGIT A PARES I MARES

Acompanyament en les funcions parentals i  marentals”

20 de maig de 2017

Enguany es realitzarà la IX edició del grup dirigit a pares i mares “Acompanyament en les funcions parentals i  marentals”. Aquest any es realitzarà a l’espai municipal de Ca N’Oms al carrer Ponent, 14 (sala d’entitats). L’Ajuntament de Parets del Vallès ha realitzat la cessió del espai per tal de poder desenvolupar aquesta tasca en un espai més ampli que les instal·lacions del CDIAP.

El grup de pares i mares  va dirigit a famílies ateses al CDIAP amb preocupacions entorn la criança, amb infants entre 3 i 6 anys. Totes les famílies estan en intervenció individual en el servei i de forma complementària se les convida a participar en el grup de pares i mares.

Es tracta d’un grup tancat de famílies. Els participants seran els mateixos durant les 8 sessions i tindran una durada d’una hora i mitja. Les sessions tindran lloc mensualment i s’iniciaran en el mes d’octubre i es finalitzarà en el mes de maig. El grup es conduirà per dues psicòlogues del CDIAP. S’utilitzarà metodologia teòrica, audiovisual i s’aportaran articles d’interès per a les famílies.

Els objectius del grup són oferir un espai d’intercanvi d’experiències a pares i mares que es troben en etapes de criança semblants. Reflexionar sobre la tasca parental i marental: la contenció afectiva i la funció dels límits educatius. Concretar estratègies per ampliar i revisar les que s’utilitzen en l’acompanyament emocional dels fills. Oferir una explicació del cervell en desenvolupament dels infants i de les característiques de l’etapa evolutiva dels 3 als 6 anys. Revisió de les funcions de la parentalitat i marentalitat amb l’objectiu de potenciar les capacitats de cadascú.

---------

JORNADA DE TREBALL CONJUNT   //   CDIAP i ABS DE PARETS

22 febrer i 17 de maig de 2017

Enguany farà 10 anys que estem treballant conjuntament els professionals del CDIAP amb els professionals de les Escoles Bressol. Aquesta tasca deriva en primer lloc de l’Activitat de Prevenció i Detecció que es realitza des del CDIAP, així com de l’activitat de Coordinació específica dels casos atesos en el nostre servei.
L’Activitat de Prevenció i Detecció es realitza a l’ABS de Parets del Vallès i està emmarcada dins el nivell de la prevenció primària (promou el benestar dels infants i llurs famílies) i secundària (es basa en la detecció de trastorns, malalties i situacions de risc).


Aquest any 2017 hem realitzat dues jornades de treball amb l’ equip d’ABS del municipi. L’objectiu de la trobada ha estat poder coincidir tots els membres dels equips per tal de conèixer-nos més i millor i reflexionar conjuntament entorn a la nostra tasca. Les jornades han tingut lloc el 22 de febrer i el 17 de maig en l’espai del ABS.


La proposta per aquesta jornada de treball (de dues hores de durada) ha estat d’una  banda conèixer personalment els membres dels dos equips al complert i poder presentar que és l’Atenció Precoç, com es treballa des d’un CDIAP i quins són els procediments d’atenció als infants i famílies. Alhora augmentar el coneixement sobre com treballen des de l’ABS. Per altra banda, la segona part de la trobada ha estat més dinàmica, on s’ha proposat co-construir conjuntament, quin és el procediment de treball conjunt ABS-CDIAP des de que preocupa un nen, fins a la derivació al CDIAP. La proposta és la revisió i clarificació de la tasca de prevenció i detecció per crear una manera de fer consensuada per als dos recursos que tingui com objectiu millorar la qualitat de la detecció. S’han presentat estadístiques sobre les derivacions en els últims anys.


La jornada ha estat molt satisfactòria per a l’ABS i també per al CDIAP.

---------

PARTICIPACIÓ XEF

15 febrer 2017

La XEF (Xarxa de debat Educatiu amb i per a les Famílies ) és una xarxa de debat sobre l’educació dels infants i adolescents on participen professionals i famílies del municipi conjuntament. Va néixer l’any 2006 amb la voluntat de crear un espai on compartir inquietuds, reflexions i coneixements per tal d’avançar en l’educació dels infants i adolescents del municipi.


A la Xarxa hi participen pares, mares i professionals de diferents àmbits. S’hi comparteixen vivències, recursos i estratègies per a l’educació dels infants i joves. L’intercanvi de diferents punts de vista nodreix els debats, fan que siguin molt enriquidors, ens permeten esvair pors i neguits i ens ajuden a prendre decisions i actuar de forma més oportuna. Les trobades són mensuals i cada curs es treballa un tema diferent.


Aquest any 2017, una vegada més, hem continuant participant d’aquesta xarxa de debat en la que aquest any s’ha seguit treballant el contingut del llibret que porta per títol: Aprendre a fer un ús segur i saludable de la tecnologia, mòbils i internet. 


La metodologia de treball és en sessions de dues hores amb periodicitat mensual. Aquest any s’han realitzat 8 trobades. El contingut de les trobades sempre va enfocada a una temàtica, aquest any les noves tecnologies, s’aporten articles i venen persones especialitzades en les matèries.


Durant l’ultima trobada, abans de vacances al maig de 2017, el regidor d'educació de l'Ajuntament de Parets del Vallès, Miquel J. Pérez Rodríguez, i l’alcalde , el Sr. Sergi Mingote, ens van agrair la participació i la feina feta per la XEF, i ens van fer entrega d’un obsequi als participants a la XEF, en senyal d’agraïment.

---------

PARTICIPACIÓ DEL CDIAP EN ELS JOCS DE FALDA DE LA BIBLIOTECA CAN BUTJOSA

15 de novembre 2016

 

El dia 15 de novembre, es va dur a terme l’edició de tardor dels Jocs de Falda. Dins de l’activitat de prevenció primària del CDIAP, ja fa 8 anys que col·laborem en l’activitat de Jocs de Falda que la Biblioteca Can Butjosa de Parets del Vallès ofereix a les famílies amb nens d’edats compreses entre els 0 i els 12mesos.


En aquesta ocasió han participat 10 famílies, la majoria de la població de Parets i alguna de Cardedeu i Lliçà. Han participat 9 díades mare-bebè i una diada cangur-bebè. Les edats dels nadons han estat entre 3 i 10 mesos d’edat.


En aquesta nova edició s’ha plantejat l’acompanyament del CDIAP en una sessió, on es fa una xerrada sobre l’evolució típica dels nens en el primer any de vida partint des d’abans de la concepció i fins als 12 mesos i seguidament es presenta el nostre servei. Es parla del desenvolupament normalitzat i de les crisis i dubtes propis d’aquesta etapa i s’utilitzen vinyetes amb il·lustracions per acompanyar l’exposició. Durant l’exposició es va donant veu a les famílies, per si tenen preguntes generals i es convida a la reflexió del grup. Si sorgeix alguna pregunta més personal i concreta es parla amb la família individualment al final de la sessió.


En aquesta edició el grup, inicialment, ha mostrat una actitud bàsicament d’escolta i mica en mica s’han anant generant dubtes i reflexions que han anat compartint amb tots els assistents. Les preguntes han anat dirigides, especialment, a resoldre qüestions al voltant de la son i a com acompanyar, als nadons en la seva afectivitat i emocions per afavorir el desenvolupament sa i un vincle segur.


Per a més informació, us deixem l’enllaç de la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa de Parets del Vallès: www.bibut.parets.org

----------

ACTE INAUGURAL DEL NOU CURS ESCOLAR 2016-2017, A PARETS DEL VALLÈS

8 de setembre 2016

El dijous 8 de setembre de 2016 a les 11h, el Teatre Can Rajoler de Parets va acollir l’acte d’inauguració del curs escolar 2016-2017, adreçat a tots els professionals del món de l’ensenyament de Parets.


Dues professionals del nostre servei varen assistir a aquest acte com a representants del CDIAP, servei que també havia estat convidat.
 

La trobada es va iniciar amb la benvinguda de l’alcalde el Sr. Sergi Mingote seguida per la presentació del Regidor d’Educació, el Sr. Miquel Pérez Rodríguez.
 

A continuació, la trobada va incloure la interessantíssima conferència ‘Liderar per aprendre més i millor’, a càrrec de Màrius Martínez, professor titular del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB. Posteriorment va tenir lloc la presentació del projecte pedagògic de l’Escola Els Vinyals, de Lliçà de Vall i un intercanvi d’experiències dels centres educatius del municipi.
 

L’acte va tenir com a objectiu aplegar a tota la comunitat educativa de Parets i donar el tret de sortida al nou curs escolar.
 

----------

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE  “ EI QUE CREIXO, QUE NO T´AGAFI DE SORPRESA ”

11 de maig 2016

El passat dilluns 09/05/2016 va tenir lloc l’acte de presentació del llibre escrit pels professionals del CDIAP “Ei que creixo, que no t’agafi de sorpresa”. L’acte va tenir lloc a la Biblioteca de Can Butjosa i el va presentar el Regidor d’Educació del Ajuntament de Parets del Vallès, el Sr. Miquel Pérez, recolzat per les tècniques d’Educació, les Sres. Marta Amela i Montse Serrano. També va assistir la la regidora de Serveis Socials, la Sra. Susana Villa.

Aquest acte de presentació estava adreçat a les famílies del municipi de Parets del Vallès i es van convidar a diferents professionals de la Xarxa. Entre ells van assistir la Sandra Galera (com a representant del EAP), l’Elisabet Bassols (com a directora de l’EBM El Gargot), Inés Corral (la professional de l’EBM El Gargot que va fer les il.lustracions del llibre).

 

Amb motiu del 10è aniversari el CDIAP Spai Tr3s de Parets del Vallès es va fer la presentació del  llibre sobre el desenvolupament infantil durant els tres primers anys de vida.

 

L’arribada d’un fill és un moment extraordinàriament intens per a tots els membres de la família i sovint aquest moment és alhora meravellós i també confús. Dues professionals del CDIAP van parlar  de la metàfora del pont del creixement . També es va reflexionar entorn a la criança dels primers anys de vida i del paper de la família a càrrec de la supervisora del CDIAP.
 

En l’acte van assistir uns 40 participants la majoria famílies amb fills/es entre 0 i 3 anys.

Podeu veure un vídeo resum de la noticia al següent enllaç de TV Vallès Visiò.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------

XERRADA “ EI, QUE CREIXO! ” DESENVOLUPAMENT PSICOMOTOR EN EL PRIMER ANY DE VIDA.

                                                                                 12 de març 2016

 

El dijous dia 10 de març de 2016 es realitza la segona xerrada al ABS de Parets del Vallès per part de la fisioterapeuta del CDIAP.  La xerrada està emmarcada dins de l’activitat de sensibilització i prevenció del CDIAP i s’ha portat a terme des del Grup de Lactància per a mares i nadons, dins del servei de pediatria del ABS del municipi, on el CDIAP realitza la col·laboració en una de les sessions programades. Aquesta ha estat la segona edició.
 

Participen 8 mares amb 8 nadons d’entre dos mesos i set mesos d’edat, i dues infermera pediàtriques del ABS encarregades de dinamitzar i conduir el Grup de Lactància.
 

La xerrada es titula Ei, que creixo! i el contingut esta relacionat amb el desenvolupament psicomotor durant el primer any de vida. Per realitzar-la oferim un suport visual a través d’una presentació projectada com a fil conductor. Les mares a mesura que es va avançant en el contingut van realitzant preguntes i dubtes sobre el que es va exposant. Al finalitzar la presentació s’obre un torn de preguntes. Les mares demanen assessorament sobre les motxilles porta bebès. Les participants es mostren interessades en el contingut i participatives realitzant preguntes i comentaris.
 

Abans d’iniciar la xerrada es realitza una petita presentació del CDIAP. Hi ha un parell de mares que ja coneixen el recurs. Oferim tríptics als participants.
 

Per poder revisar el nivell de satisfacció de les participants en la xerrada, es realitza una petita enquesta de satisfacció que facilitem a les infermeres pediàtriques per a que els hi facin arribar en la següent trobada del Grup de Lactància.

----------

 

JORNADA DE TREBALL CONJUNT CDIAP i ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE PARETS

21 i 28 d´octubre i 4 de novembre 2015

 

Enguany farà 10 anys que estem treballant conjuntament els professionals del CDIAP amb els professionals de les Escoles Bressol. Aquesta tasca deriva en primer lloc de l’Activitat de Prevenció i Detecció que es realitza des del CDIAP, així com de l’activitat de Coordinació específica dels casos atesos en el nostre servei.


L’Activitat de Prevenció i Detecció es realitza a cadascuna de les Escoles Bressol Municipals i està emmarcada dins el nivell de la prevenció primària (promou el benestar dels infants i llurs famílies) i secundària (es basa en la detecció de trastorns, malalties i situacions de risc).


Aquest curs 2015/2016 hem realitzat una jornada de treball amb cadascun dels equips que treballen a les escoles bressol municipals. L’objectiu de la trobada ha estat poder trobar-nos tots els membres dels equips per tal de conèixer-nos més i millor i reflexionar conjuntament entorn a la nostra tasca. Les jornades han tingut lloc el 21 d’octubre a l’EBM El Gargot, el 28 d’octubre amb l’EBM El Cirerer i el 4 de novembre a l’EBM La Cuna.


La proposta per aquesta jornada de treball (de dues a tres hores de durada) ha estat d’una  banda conèixer personalment els membres dels dos equips al complert i poder presentar que és l’Atenció Precoç, com es treballa des d’un CDIAP i quins són els procediments d’atenció als infants i famílies. Alhora augmentar el coneixement sobre com treballen des de les diferents Escoles Bressols del municipi. Per altra banda, la segona part de la trobada ha estat més dinàmica, on s’ha proposat co-construir conjuntament, quin és el procediment de treball conjunt EB-CDIAP des de que preocupa un nen, fins a la derivació al CDIAP. La proposta és la revisió i clarificació de la tasca de prevenció i detecció per crear una manera de fer consensuada per als dos recursos que tingui com objectiu millorar la qualitat de la detecció.


La jornada ha estat molt satisfactòria per a les escoles i també per al CDIAP.

----------

ACTE DE INAUGURACIÓ DEL CURS ESCOLAR 2015-2016

6 de setembre 2015

 

El passat divendres 4 de setembre, tres professionals del equip del CDIAP vàrem asistir al acte de inauguració del curs escolar 2015-2016 que va tenir lloc al Teatre Can Rajoler.


La trobada va incloure la conferència ‘Educar ara’, a càrrec de Jaume Cela, pedagog, escriptor i mestre, i Juli Palou, doctor en filosofia i ciències de la informació, filòleg i formador. Tos dos ponents escriptors del diari ara criatures. En aquesta xerrada s’ha destacat el paper de l’escola dins la societat i la tasca dels professionals. També s’han anomenat alguns elements que es consideren imprescindibles en l’àmbit de l’educació. Posteriorment va tenir lloc un intercanvi d’experiències pedagògiques amb els diferents centres educatius del municipi. són tres escoles les que han presentat els seus projectes educatius. 

bottom of page