top of page

PRESENTACIÓ CDIAP

L´ATENCIÓ PRECOÇ

A Catalunya, l'atenció precoç és un servei social d'atenció especialitzada del Sistema Català de Serveis Socials, universal i gratuït, per als infants de fins a sis anys i les seves famílies.
Aquest servei és prestat pels centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP), públics o concertats, organitzats com a xarxa assistencial sectoritzada i repartits per tot el territori de Catalunya.

El CDIAP Spai Tr3s és un Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç i està gestionat per la Cooperativa Spai Tr3s en règim de concert pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. Des de la seva creació l’any 2005, forma part de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.

És un servei universal, públic i gratuït per a les famílies.


 

ON SOM

CDIAP SPAITR3S

C/ Tenor Viñas, 18, baixos

08150 Parets del Vallès

Tel. 93 573 81 08

contact
bottom of page